Fibromassage

Fibromassage – för dig med fibromyalgi


Fibromassage är en speciellt anpassad massagemetod för att ge smärtlindring till patienter med fibromyalgi. Metoden utvecklades under 90-talet under ledning av Stefan Göthager i två landstingsprojekt där man gjorde ca 1500 behandlingar och utvecklingen följde patienternas behov och upplevelser.


Man arbetar utifrån en förståelse för de ömma punkter som är utmärkande för fibromyalgi och massagen görs med milda strykningar, värme och musik som ger en djup avslappning som frigör vårt må-bra hormon oxytocin. En del känner en förbättring efter ett par behandlingar, andra behöver flera.


Det är en helkroppsmassage som sätter igång cirkulationen utan att utlösa smärtsignaler då fibromyalgipatienter är beröringsömma. Man går igenom hela kroppen och avslutar med nacke och även ansiktsmassage för den som önskar.


Behandlingen tar ca 60 minuter.


Du kan läsa mer om Stefan Göthager och metoden under www.fibromassage.se