Fibromassage

Fibromassage – för dig med fibromyalgi


Fibromassage är en speciellt anpassad massagemetod för att ge smärtlindring till patienter med fibromyalgi. Metoden utvecklades under 90-talet under ledning av Stefan Göthager i två landstingsprojekt där man gjorde ca 1500 behandlingar och utvecklingen följde patienternas behov och upplevelser.


Samtliga 71 patienter som ingick i projektet, upplevde fibromassagen som något mycket positivt. Efter knappt 2 månaders kursmedverkan och 14 behandlingstillfällen per person, noterades en signifikant sänkning av brist på energi, mindre sömnstörning, smärta och social isolering samt ökad fysisk rörlighet.


Det är en helkroppsmassage som sätter igång cirkulationen utan att utlösa smärtsignaler då fibromyalgipatienter är beröringsömma. Man arbetar igenom hela kroppen och även ansiktsmassage ingår. 


Man arbetar utifrån en förståelse för de ömma punkter som är utmärkande för fibromyalgi och massagen görs med milda strykningar, värme och musik som ger en djup avslappning som frigör vårt må-bra hormon oxytocin. En del känner en förbättring efter ett par behandlingar, andra behöver flera.


Fibromyalgimassage bör utföras ett par gånger i följd med 5-7 dagars mellanrum. Har man inte fått massage tidigare så kan man få en s.k. förstförsämring, vilken sedan klingar av efter en eller ett par gånger och då upplever man massagens fina effekter i stället. Målet med massagen är att öka blodcirkulationen och välbefinnandet samt stimulera kroppen till återhämtning.


Behandlingstiden är 60 minuter.


Du kan läsa mer om Stefan Göthager och metoden under www.fibromassage.se