Taktil massage

Taktil massage är en erkänd komplementär metod som används inom rehabilitering, omvårdnad och friskvård.


Taktipro, originalmetoden, har utarbetats av sjuksköterskan Siv Ardeby som inledde sitt livsverk för över femtio år sedan.


Metoden har en bestämd form som är utvecklad efter hudens struktur samt de taktila receptorernas lokalisation och täthet. Man arbetar med varsamma strykningar över kropp, nacke och ansikte vilka aktiverar våra beröringsreceptorer och vårt parasympatiska nervsystem.


Några av det parasympatiska nervsystemets fysiologiska effekter är bland annat att andningen blir långsam och djup, hjärtfrekvensen minskar, blodcirkulationen och mag-tarmkanalens rörelser ökar och immunförsvaret stärks.


Effekter som ofta ses med hjälp av taktil massage är bättre sömn och avslappning, förbättrad mag-tarmfunktion, stärkt kroppsuppfattning, ökad självkänsla, mindre stress, oro och ångest, lindring av smärta och tänd livsgnista.


Behandlingstiden är 60 minuter.